For å kunne imøtekomme dine ønsker er det viktig å levere bestillingen til kantinen senestkl. 13.00 dagen i forveien.
Ved bestillinger for over 30 personer, 4 dager i forveien. Ved sen bestilling, snakk med oss først.

Levering og henting i etasjene, på tralle inntil 10 personer kr. 106,- , over 10 personer kr. 208,- , oppdekking/avdekking kr. 20,- pr. person. Ryddingav møterom etter avtale. Ved allergier, snakk med oss.

Vis MVA: